တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားေတြကိုေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔မွာစတင္ထုတ္ေပးမည္

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၇)ရက္ေန မတ္လ(၁၆)ရက္အထိက်င္းပမယ့္ တက္ၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားေတြကို လာမယ့္ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္မွာ ေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
 
လာမယ့့္(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာတက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ တကၠသိုလ္၀င္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားေတြကိုသက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာန၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္မွာထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
တက္ၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားထုတ္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား၊ (ဒါမွမဟုတ္)ရပ္ကြက္ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနမွထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လာမယ့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာနေတြလည္းထပ္တိုးေလ်ွာက္ထားတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔လည္းသိရျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ စာစစ္ဌာနေပါင္း(၁၇၄၂)ခုရိွျပီး ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာန(၂၁)ခုပါ ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာနေလွ်ာက္ထားရာမွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စာစစ္ဌာနအမ်ားဆံုးထားရိွမွာျဖစ္ျပီးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကစာစစ္ဌာနဒုတိယအမ်ားဆံုးပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
(၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္ေရာက္ေျဖဆုိမယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရျပင္ပေျဖေတြ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ရွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္စာရင္းေပးထားျပီးမႏွစ္ကထက္စာရင္ (၈)ေသာင္း၀န္းက်င္တိုးလာတယ္လို ့သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လာမယ့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မႏ္ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနဲ ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတို ့မွာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရမွာ ပိုမ်ားလာတယ္လို ့သိရပါတယ္။