ဌာနဆိုင္ရာေတြက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမဧက(၂၅၀)ေက်ာ္ကို ေတာင္သူမ်ားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေပးအပ္

ဌာနဆိုင္ရာေတြက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ေျမဧက(၂၅၀) ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က မူလေတာင္သူမ်ားသို႔ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္က တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးမွာ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ယခင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူေတြဆီကေန ဌာနဆိုင္ရာေတြက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာနဲ႔ေျမေတြကို ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က မူလေတာင္သူေတြဆီကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။
 
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက  ျမိဳ႕နယ္(၅)ခုက လယ္ေျမဧက(၂၅၀)ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလယ္ေျမေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ဦးေဆာင္ျပီး မူလေတာင္သူ (၄၄)ဦးဆီကို အခမ္းအနားႏွင့္ ျပန္ေပးခဲ့တာပါ။ ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမေတြဟာ အလုံ၊ ေရႊျပည္သာ၊ တိုက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီ၊ ထန္းတပင္စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ခုကျဖစ္ၿပီး က်န္ျမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ေတာင္သူေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ခုလို ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနတာ လည္းျဖစ္ျပီး ခုလိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပၿပီး လယ္ယာေျမအသီးသီးကို အဆင့္ဆင့္ေသခ်ာ ျပန္လည္စိစစ္ကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဒီလယ္ယာေျမေတြအတြက္ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ(၃)ကို လည္းေပးအပ္ခဲ့ျပီး သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ အားလုံးျပန္မရေသးေပမယ့္ ခုလို အစိုးရက တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေပးအပ္ေနလို႕ ၀မ္းေျမာက္မိတယ္လို႔ ေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။
 
အလုံၿမိဳ႕နယ္က (၀.၅၀၄) ဧကကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္က (၁၆၉.၈၉)ဧကကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က ၀.၃၇၆ ဧကကို ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီဌာန၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္က(၅၇.၆၂)ဧကကို ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း၊ ေလထီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ ပင္မေထာက္ပ့ံေရးတပ္၊ စမရ(၇၀၆)၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္က(၂၅.၀၃)ဧကကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပန္လည္စြန္႕လႊတ္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။