ဆီးရီးယား၌ ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈဟု သံသယရွိဖြယ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလူ၇၀ေသဆံုးခဲ့

ဆီးရီးယားရွိ သူပုန္ေနာက္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေရွ႕ဂါ့ထာ၊ေဒါ့မာျမိဳ႕၌ ဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈဟု သံသယရွိဖြယ္ တိုက္ခို္က္မႈတစ္ရပ္ေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလူ ၇၀ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ဦးထုပ္ျဖဴအဖြဲ႕က ေျမတိုက္ခန္းအတြင္းမွ အေလာင္းမ်ားစြာ၏ပံုမ်ား တြစ္တာတြင္တင္ခဲ့ျပီး  အေသအေပ်ာက္စာရင္း ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။သတင္းတြင္ လြတ္လပ္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မူ မရရွိေသးဘဲ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈဟု စြပ္စြဲခ်က္ကို လုပ္ဇာတ္ဟု ဆီးရီးယား အစိုးရက တံု႕ျပန္ခဲ့သည္။
 
အကယ္၍ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ပါက ဆီးရီးယားအစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ရရွားတြင္ပါ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အလြန္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မိေၾကာင္း၊အာဆက္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ ဓာတုလက္နက္ အသံံုးျပဳခဲ့ဖူးျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
အေသအေပ်ာက္စာရင္းမွာ အမ်ိဳးမိ်ဳးကြဲျပားေနျပီး ဆီးရီးယားစစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးမွ စည္ပိုင္းဗံုးတစ္လံုးပစ္ခ်ခဲ့ျပီး ယင္းဗံုးတြင္ ဆာရင္ေခၚ အာရံုေၾကာအဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း အတိုက္အခံေထာက္ခံသည့္ ေဒသခံမီဒီယာတစ္ခုက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ဆီးရီးယားအစိုးရသတင္းဌာနကမူ အဆိ္ပ္ ျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈသတင္းသည္ ေဒါ့မာ၌ က်န္ရွိေနသည့္ ဂ်ာအစ္ရွ္အယ္လ္အစၥလာမ္အဖြဲ႔က ဖန္တီးမႈဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ရရွားႏွင့္ ဆီးရီးယားသူပုန္အုပ္စုမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈရပ္ဆိုင္းသြားျပီးေနာက္ ဧျပီ၇ရက္၌ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။