ဆီးရီးယားသူပုန္မ်ားကို အေမရိကန္ေထာက္ပံ့ေနမႈ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ရွရွားသမၼတပူတင္ ေ၀ဖန္

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဘာရွာအာဆတ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပံ့ေနျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေရးအတြက္ထိေရာက္မႈမရွိေသာ 
လုပ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ထုတ္ေဖာ္ေ၀ဖန္လုိက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 
 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရွရွားသမၼတပူတင္က သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုမႈ မျပဳမီ အထက္ပါအတိုင္း အေမရိကန္အစိုးရ၏ 
ဆီးရီးယားဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily