ဆီးရီးယားသို႔ အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ၊ အီရတ္သို႔ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေစလႊတ္ရန္ အေမရိကန္ခ်န္ဆ

စစ္ေသြးၾကြမ်ား တုိက္ဖ်တ္ေရးစစ္ေရးအရွိန္တိုးျမွင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆီးရီးယားသို႔အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ရန္ႏွင့္ အီရတ္သို႔တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ရန္ အေမရိကန္က ခ်ိန္ဆလ်က္ရွိေၾကာင္း
Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားတပ္ျဖန္႔ပါကလည္း အင္အားအနည္းငယ္သာထားရွိမည္ျဖစ္ျပီး ကန္႔သတ္ထားသည့္ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္တပ္ဖြဲ႕၀င္ အနည္းငယ္ကိုသာ ထားရွိမည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ 
အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသြားသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily