ဆီးရီးယားသို႔ သြားေရာက္မည့္ ရုရွားကူညီေရးေလယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းခြင့္ ဘူေဂးရီးယားပိတ္ပင္

ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရကူညီမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္သြားေရာက္မည့္ရုရွားကူညီေရးေလယာဥ္ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းခြင့္ကိုဘူေဂးရီယားႏိုင္ငံက ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း 
ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ရွရွားႏုိင္ငံက ထုတ္ျပန္ထားသကဲ့သို ကူညီေရးပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္လာသည္ဆိုျခင္းကို သံသယရွိေၾကာင္း ဘူေဂးရီးယားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 
 
 
 
Credit: The VOICE Daily