ဆီးရီးယားရွိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ေထာက္ပံ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ ေရႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ျပႆနာၾကီးထြားလာျခင္းျဖစ္ဟု ဘာရွာအာဆတ္ စြပ္စြဲ

ဥေရာပေဒသတြင္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ ့ေနရေသာ ေရြ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ဆီးရီးယားရွိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု သမၼတဘာရွာအာဆတ္က
ပစ္တင္ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
 
 
ဆီးရီးယားျပည္သူအေျမာက္အျမား ဥေရာပသို ့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ဆီးရီးယားရွိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဘာရွာအာဆတ္က ပထမဆုံးအၾကိမ္
ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားပဲြ၌ ေျပာဆုိသည္။
(Credit- The Voice Daily)