ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါ စစ္ေဆးကုသမႈေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္

ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါစစ္ေဆးကုသမႈ ေဆးခန္းေတြမွာ အသက္ ၄၀ ႏွင့္အထက္ မည္သူကိုမဆိုဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိ/မရွိစစ္ေဆးျပီး ေရာဂါရွိသူေတြအတြက္ ေသာက္ေဆးေတြေထာက္ပံ့လ်က္ရိွပါတယ္။
ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္က စတင္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမိဳ႕နယ္ ၄၅ ျမိဳ႕နယ္က ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနေတြမွာ အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါစစ္ေဆးကုသမႈ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ကုသေပးေနပါတယ္။ အသက္ေလးဆယ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို အဲ့ဒီေဆးခန္းေတြကို သြားေရာက္ျပီး ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါရွိမရွိ သြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
ေဆးခန္းလာေရာက္ျပသသူေတြကို စာရင္းသြင္းျပီးတာနဲ႔ အရပ္တိုင္းတာ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုင္းျပီး BMI တြက္တာေတြေဆာင္ရြက္ျပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာ၊ ဆီးခ်ိဳစစ္တာနဲ႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။ေရာဂါစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ ေဆးခန္းကို ရက္ခ်ိန္းေခၚျပီး ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါ အေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးေပးတာနဲ႔ ေသာက္ေဆး ေထာက္ပံ့တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။
ယခုလို ေဆးခန္းေတြဖြင့္လွစ္ျပီး ဆီးခ်ိ၊ ေသြးတိုးေရာဂါေတြ စစ္ေဆးကုသေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးခန္္းမွာ ကုသႏိုင္တဲ့ သူေတြကို လက္ခံကုသေပးေနျပီး ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ အလြန္ျမင့္မားေနတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြကိုေတာ့ ေဆးရံုလႊဲေျပာင္းကုသမႈခံယူေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္တဲ့ ဗုဒၶဟူးရက္တိုင္းမွာ ေဆးခန္းလာေရာက္ျပသေနသူေတြ အနည္းဆံုး တစ္ရာ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။