ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ တရုတ္ကိုဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္ အေမရိကန္အစိုးရ ျပင္ဆင္ဟုသတင္းထြက္

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကြန္ပ်ဴတာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဟက္ကာမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္ရယူခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကတာ၀န္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္
အေမရိကန္အစိုးရကျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဟတ္ကာမ်ားသည္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ခိုးယူခဲ့သလို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သမၼတအိုဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အမည္မေဖာ္လိုေသာအရာရွိၾကီးတစ္ဦးက Washington Post သတင္းစာသို႕ ေျပာၾကားသည္။
 
Credit:The VOICE Daily