ဆန္လံုရွည္အမ်ိဳးအစားကိုသာ EU က GSP အခြင့္အေရးျပန္ရပ္သိမ္းဖို႔ရွိေန

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥေရာပေစ်းကြက္ကိုတင္ပို႔ေနတဲ့ ဆန္လံုးရွည္အမ်ိဳးအစား ဆန္ေတြအေပၚမွာ လက္ရွိေပးထားတဲ့ အခြန္သက္သာခြင့္ အထူးအခြင့္အေရး(GSP) ကိုျပန္ရုပ္သိမ္းဖို႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနတယ္လို႔ ဥေရာပသမၼဂၢၢ(EU)ဘက္က အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဓိကကေတာ့ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထဲက အီတလီနဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံေတြက ထြက္ရွိတဲ့ ဆန္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ တူညီေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပက္သက္ျပီး အခြန္ျပန္ေကာက္မယ့္ကာလကိုေတာ့ ႏို၀င္ဘာ(၁၉)ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ တိတိက်က်သိႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး GSP ျပန္ရုတ္သိမ္းမယ့္ကိစၥ နဲ႔ပက္သက္လို႔ EU အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္ကိုလည္း ေတာင္းခံထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဆန္းစပါးအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူေတြေပါင္းျပီး အၾကံျပဳခ်က္တစ္ေစာင္ကို ႏို၀င္ဘာ(၁၉)ရက္မတိုင္မီ ဥေရာပသမၼဂၢၢ(EU)ဘက္ကို ေပးပို႔သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ EU ဘက္က အေၾကာင္းၾကားစာမွာေတာ့ အခြန့္ပနတ္လည္ေကာက္ခံပါက ပထမႏွစ္မွာ မက္ထရစ္တန္ တစ္တန္ကို (၁၇၅)ယူရို ၊ ဒုတိယႏွစ္မွာ ယူရို (၁၅၀) နဲ႔ တတိယႏွစ္မွာ (၁၂၅) ယူရိုစသျဖင့္ သံုးႏွစ္အခြန္ ျပန္ေကာက္လ်ာထားတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဥေရာပေစ်းကြက္ကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတင္ပို႔ေနတာျဖစ္ျပီး က်န္တဲ႔ ဆန္အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ဆန္ကြဲကေတာ့ အခြင့္အထူးသက္သာခြင့္ (GSP) ကိုဆက္လက္ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။ အခုကိစၥနဲ႔ပက္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ႏို၀င္ဘာ(၁၆)ရက္မွာ တရား၀င္သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။