စားေသာက္ကုန္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲမည္

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။
 
စားေသာက္ကုန္ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎က ေျပာၾကားသည္။
 
Credit: The VOICE Daily