စာတတ္သူတိုင္း စာဖတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနား က်င္းပမည္

စာတက္သူတိုင္း စာဖတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားကို "စာတက္သူတိုင္းစာဖတ္ေရးအားလံုးပါ၀င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂(MICC-2)မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ကေန ၂၁ ရက္အထိႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္သြားမွာပါ
စာဖတ္သူတိုင္း စာဖတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ စာတက္ေျမာက္သူတိုင္းစာေပဖတ္ရႈသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ လာေစေရးအတြက္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္တဲ႔ အေနနဲ႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။
အဆိုပါအခမ္းအနားမွာ ျပည္သူမ်ားစာဖတ္ရွန္ ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ စာတမ္း၃ ေစာင္ကုိလည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားရွင္းလင္း သြားမွာျဖစ္ကာ ျပခန္း ၂၆ ခန္းျပသရန္လ်ာထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
စာတတ္သူတိုင္းစာဖတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန၅နာရီအထိ မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာေရာက္ေလ့လာတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ျပခန္းေတြမွာ ျပသထားတာေတြကို ေလ့လာႏိုင္မဲ့ အျပင္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကိုလဲ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ စာအုပ္ေတြကိုလဲ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုအခမ္းအနားကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိစာၾကည့္တိုက္ မ်ားအနက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အေကာင္းဆံုးစာၾကည့္တိုက္ ၂၀ ကိုဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္သြားမည္လို႔ လဲသိရပါတယ္။