စက္တင္ဘာကေန ႏို၀င္ဘာလကုန္ထိ အယ္နီညိဳ ျဖစ္ဖို႔ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေသခ်ာ

ကမာၻ႕မိုးေလ၀သ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အယ္နီညိဳ ေစာက္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေရး အဖြဲ႕ ႏို၀ါက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စက္တင္ဘာကေန ႏို၀င္ဘာလကုန္ထိ အယ္နီညိဳျဖစ္ဖို႔ (၅၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာကေန လာမယ့္ (၂၀၁၉) ဇန္န၀ါရီ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာလည္း အယ္နီညိဳျဖစ္ဖို႔ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အယ္နီညိဳ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အဖြဲ႕က ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕ အေရွ႕ဖက္ အီေကြတာတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဧရိယာ (၄) ခုသတ္မွတ္ျပီး ဧရိယာတစ္ခုခ်င္းစီမွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ (၀.၂) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန (၀.၄) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အယ္နီညိဳဟာ (၀.၅) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚတာေၾကာင့္ အခုလို ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အယ္နီညိဳအားေကာင္းရင္ ေဆာင္းတြင္းက အေအးေပါ့ႏိုင္ျပီး ေႏြရာသီမွာေတာ့ အပူလြန္ကဲ ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အယ္နီညိဳေၾကာင့္ လြန္ကဲရာသီ ဥတုျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္လို႔ ဂရုျပဳဖို႔ ကိုလည္း မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားပါတယ္။ အယ္နီညိဳ ျဖစ္စဥ္ဟာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ႏိုင္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ႏွစ္ေတြမွာ (၁၈) လခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။