ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကေလး (၁၄)သန္းကို ထိုးႏွံေပးမည္

ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကေလး (၁၄)သန္းကို ထိုးႏွံေပးမည္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းမယ့္ ကာကြယ္ေဆးအသစ္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို ယခုႏွစ္ကုန္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကေလးငယ္ (၁၄) သန္းကို ထုိးႏွံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ကေန ၂၃ ရက္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးက စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ကေန ၂၀ ရက္အတြင္း မွာေတာ့ ျပည္သူလူထု အေျချပဳလုပ္ငန္းအျဖစ္ စုရပ္ေတြ သတ္မွတ္ေပးျပီး ထိုးႏွံေပးမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူေတြက အသက္ ၉ လကေန ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလးအမ်ားစု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၁၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြ ကာကြယ္ေဆးရႏိုင္ေအာင္ ဒီႏွစ္ကုန္အတြင္း ယခုလို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ အစုလုိက္ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစျပီး ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းျပီး ၉လ အရြယ္ကေလးေတြကို ထိုးႏွွံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း လႊမ္းျခံဳမႈအားေကာင္းဖို႔ေ၀းလံတဲ့ ေဒသေတြမွာပါ ထိုးႏွံေပးႏိုင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြနဲ႕ တိုင္ပင္ထားျပီးျဖစ္ျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုး က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း (၁၄၀၀၀) ေက်ာ္နဲ႕ ၾကီးၾကပ္ဆရာ၀န္ (၅၀၀၀) ေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စတင္မယ့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာေတာ့ စုစုစည္းစည္းနဲ႕ ထုိးႏွံႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလးဦးေရ ၂ပံု၃ပံုကို ထိုးႏွံေပးျပီး စီမံခ်က္ (၉၇) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ ယခု ထိုးႏွံေပးမယ့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို တရုတ္ႏိုင္ငံကေနမွာယူတာျဖစ္ျပီး ကာကြယ္ေဆးစရိတ္ကုိ GALVI (ဂါဗီ) က အကုန္အက်ခံေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကာကြယ္ေဆးထိုးနည္းပညာပိုင္းကို UNICEF နဲ႕ PATH (ပါ့ထ္) တုို႕က တာ၀န္ယူျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းစရိတ္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကေန အကုန္အက်ခံေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။