ဂ်ပန္အာဏာရပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ရွင္ဇိုအာေဘး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရ၊စီးပြားေရးနာလန္ထူေအာင္ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာရလစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(LPD)၏ ဥကၠဌရာထူးျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံလိုက္ရျပီးေနာက္ ကမၻာ့တတိယအၾကီးဆံုး ဂ်ပန္စီးပြားေရးျ ပန္လည္တိုးတက္ေရးအတြက္
အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က ကတိက၀တ္ျပဳေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
ပါတီတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ယခင္ LPDပါတီအမႈေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ျပိဳင္ဘက္ ဆီကိုႏိုဒါကို အႏိုင္ရရွိလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုတစ္ၾကိမ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ရွင္ဇိုအာေဘးအေနနွင့္ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ေနာက္ထပ္
သံုးႏွစ္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းဌာနမ်ားက  ေဖာ္ျပသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily