ခႏီးၱျမိဳ႕၏သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ေရနစ္ျမဳပ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ခႏီးၱျမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္အတြင္း ျမိဳ႕၏သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခႏီးၱျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး တာ၀န္ရွိသူႏွင့္
ျမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
 
ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခႏီးၱျမိဳ႕ျမသိန္းတန္ဘုရား ၊ ေဆးရံုကုန္း ႏွင့္ ခမရ ၅၂ တို႔တြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း သံုးခုဖြင့္ထားရေၾကာင္း အဆိုပါ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရွိရသည္။
 
 
 
Credit: The VOICE Daily