ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာရန္ ျမန္မာအစိုးရ သေဘာတူ

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက သေဘာတူလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနထံမွသိရသည္။
 
အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔မွ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္အိမ္နီးခ်င္း ငါးႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အအာဆီယံဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္တို႔လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ခရီးစဥ္ စတင္မည့္ရက္ႏွင့္သြားေရာက္မည့္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ညိႈႏိႈင္းဆဲျဖစ္ျပီး လာေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာအစိုးရက မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။