ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးစခန္း ထက္၀က္ခန္႕ ပိတ္သိမ္း

ကရင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုရွိ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၅၈ ခုအနက္ထက္၀က္ခန္႕မွာ ျပန္လည္ပိတ္သိမ္းခဲ႔ျပီး လူဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေနအိမ္မ်ားသို႕ ျပန္ခလည္ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးမႈဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
''ဘားအံ့မွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကို ျပန္သြားတဲ့သူေတြရွိတယ္၊ အားလံုးအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္'' ဟု ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္သူရသိန္းကေျပာသည္။
ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း စုစုေပါင္း ၅၈ ခုဖြင့္လွစ္ကာ လူႏွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ခိုလံႈခဲ႔ပါတယ္။ ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ ျပီး ေနာက္ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ အထိ လႈိင္းဘြဲ႕ျမိဳ႕တြင္ ၂၂ခု၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕တြင္ ၇ခုကိုပိတ္သိမ္းခဲ့ျပီး လူေလးေထာင္ေက်ာ္ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ေဘးအႏၱရယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မပိတ္သိမ္းႏိုင္ ေသးဘဲ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေဘးစခန္းေပါင္း ၁၆ခု၊လႈိင္းဘြဲ႕ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၇ခု၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ခု၊ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ခု စုစုေပါင္း ၂၉ ခုရွိေနျပီး လူ ၁၈၆၉၀ ဦးဆက္လက္ ခိုလႈံေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။
 
Credit - The Voice