ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ၀ိုင္း၀န္းျမွင့္တင္ၾကရန္ တရုတ္သမၼတတိုက္တြန္း

ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က ကုလသမဂၢ၏အမ်ိဳးသား ၊ အမိ်ဳးသမီး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္
တိုက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 
 
ထို႔ျပင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီအတြက္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀သန္း လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င့္ဖ်င္က ကတိျပဳေျပာၾကားသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily