ဟိုတုန္းက ကတ္ဆက္ေလး

Presenter: 
ပိုပို
ဟိုးတစ္ေခတ္တစ္ခါက ကတ္ဆက္ေလးနဲ႔ နားဆင္ရင္း စြဲလမ္းခဲ႔ရတဲ႔ သီခ်င္းေတြကို အခု မႏၱေလးFM ရဲ႕ စေန၊တနဂၤေႏြ မနက္ 6နာရီမိနစ္30 အခ်ိန္တုိင္းမွာ ဟိုတုန္းကကတ္ဆက္ေလး အစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္ေနာ္။