မိုးေလ၀သ

Presenter: 
ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္

ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာအတြင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဗုဒၵဟူးေန႔ မနက္(၈)နာရီေက်ာ္ နဲ႔ စေနေန႔ေတြရဲ႔ မနက္(7)နာရီတိုင္းမွာ မႏၱေလးFM ကေနျပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သံုးသပ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။