မိုးေလ၀သ

Presenter: 
ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္

ေရဒီယိုပရိသတ္မ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာအတြင္း မိုးေလ၀သအေျခအေနနဲ႔ ခန္႔မွန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အဂၤါေန႔ မနက္(၉)နာရီေက်ာ္ တိုင္းမွာ မႏၱေလးFM နံနက္ခင္း အစီအစဥ္ကေန ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သံုးသပ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။